سومين كنگره بين المللي اضطراب چاپ

The 3rd International Anxiety Congress

 

داراي امتياز بازآموزي

با همكاري دانشگاه Monash استراليا و اورژانش كل كشور

 

زمان: 4-3 آذرماه 1395

 

محل برگزاري:

خيابان وليعصر - بالاتر از چهارراه ميرداماد - خيابان رشيد ياسمي - معاونت توانبخشي جمعيت هلال احمر - سالن همايش