كنفرانس يك روزه روشهاي جراحي درمان صرع چاپ

altNeurology Conference On Surgical Managment of intractable  Epilepsy

با تاكيد بر بررسي، تشخيص و درمان جراحي صرع مقاوم به درمان و معرفي موارد (case ) جالب و آموزنده

 

با امتياز بازآموزي

با حضور اسا تيد برجسته داخلي و خارجي از  دانشگاه كالگري ، كشور كانادا

 

زمان: دوم ارديبهشت 1395

مكان:سالن اجتماعات مركز علوم اعصاب شفا