كارگاه عصبي - شناختي چاپ

برگزاري 4 روزه كارگاه آموزشي بازتواني عصبي - شناختي

 

زمان : 17  لغايت  20  فروردين 1394  ساعت 9 صبح 

مكان : سالن همايش هاي مركز علوم اعصاب شفا

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 83552960 تماس حاصل فرماييد.