نشست هاي علمي چاپ

alt

 

    Sodium Chloride Drives Autoimmune Disease

by the induction of pathogenic Th17 cells

 

 

ارائه دهنده : دكتر نوربخش

زمان : پنجشنبه 19 تيرماه ساعت 11-10

مكان : سالن كنفرانس مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا