ششمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی چاپ

ششمین کنگره  سرطان پستانششمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا در تاريخ 15 تا 17 آبان ماه در تالار امام بيمارستان امام خمينی (ره) برگزار ميگردد . در اين کنگره اساتيد داخل و خارج از کشور آخرين دست آورد های تشخيص و درمان سرطان پستان را به بحث خواهند گذاشت و محققين سراسر کشور مقالات خود را برای ارائه در اين کنکره ارسال ميکنند . برای ارسال مقاله تا تاريخ 31 مرداد 1392 از طريق سايت ibcrc.ir/congress اقدام فرمائيد.