امـروز سه شنبه, 13 خرداد 1399
کنگره بين المللي علوم اعصاب پایه و بالینی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

نخaltستین کنگره بين المللي علوم اعصاب پایه و بالینی زیر نظر دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 17 لغايت 19 آبان ماه در مركز همايش هاي رازي برگزار گرديد. مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا- بیمارستان خاتم الانبیا نیز در این همایش همکاری نمود و  پژوهشگران زیر نظر اساتید مرکز  جناب آقای دکتر تقی طریحی و جناب آقای پروفسور علی گرجی توانستند فعالیت های پژوهشی خود را بصورت سخنرانی، ارائه پوستر و برگزاری کارگاه های آموزشی با سایرین به اشتراک بگذارند. در این همایش بیش از 16 سخنرانی و 30 پوستر ارائه گردید. همچنین دو کارگاه آموزشی با عناوین ايمنوهيستوشيمي و ثبت الكتروفيزيولوژي توسط خانم ها دکتر لعیا کفعمی و دکتر فریباکریم زاده برگزار گردید.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright