امـروز شنبه, 25 مرداد 1399
دوازدهمين كنگره بين المللي صرع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

دوازدهمين كنگره بين المللي انجمن صرع ايران (با امتياز باز آموزي)

alt

 

برگزار كننده: مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا، انجمن صرع ايران

 

زمان: 30 دي ماه لغايت 2 بهمن 1394

مكان: تهران، سالن همايش هاي رازي

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright