امـروز دوشنبه, 20 مرداد 1399
امتحان هموويژيلانس مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برگزاري امتحان هموويژيلانس توسط سازمان انتقال خون

alt

زمان: 21 بهمن ماه 1394 از ساعت 12-8

مكان :سالن اجتماعات علوم اعصاب شفا

 

شركت تمامي پزشكان، پرستاران، مامايي، كاركنان بانك خون و هوشبري بيمارستان الزامي است.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright