امـروز شنبه, 25 مرداد 1399
نشست هاي علمي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

alt

 

    Sodium Chloride Drives Autoimmune Disease

by the induction of pathogenic Th17 cells

 

 

ارائه دهنده : دكتر نوربخش

زمان : پنجشنبه 19 تيرماه ساعت 11-10

مكان : سالن كنفرانس مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright