امـروز شنبه, 25 مرداد 1399
مراقبتهاي پرستاري در بيماران با اختلالات داخلي اعصاب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سمينار يكروزه مراقبتهاي پرستاري در بيماران دچار اختلالات داخلي اعصاب

 

داراي امتياز بازآموزي

 

زمان : 5 تيرماه 1393 ساعت: 15-8

مكان : سالن همايش هاي مركز علوم اعصاب شفا

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright