امـروز شنبه, 25 مرداد 1399
سمينار يكروزه مراقبتهاي پرستاري در جراحي مغزو اعصاب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سمينار يكروزه

داراي امتياز باز آموزي ويژه كارشناس ارشد پرستاري، كارشناس پرستاري   

                                                                            

ثبت نام از طريق سامانه آموزش مداوم

shefa.ircme.ir

 

زمان = 4 ارديبهشت 1393 ساعت: 14-8

مكان : سالن همايش هاي مركز علوم اعصاب شفا

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright