گواهي نامه ثبت اختراع چاپ

 

عنوان اختراع :

فرآيند ايجاد و خالص سازي سلولهاي عصبي و استفاده از آن در درمان بيماري آميوتروفيك لترال اسكلروزيس

alt

 

ايجاد سلولهاي عصبي به ميزان خلوص بالا از نوروسفرهاي توليد شده از سلولهاي بنيادين مغز استخوان انسان

با روش جداسازي فايكول و تزريق آن به بيماران ALS براي اولين بار در ايران و جهان در مركز علوم اعصاب شفا

واقع در بيمارستان خاتم الانبياء(ص) انجام شده است.

 

مخترعين:

جناب آقاي دكتر طاهر طاهري - جناب آقاي دكتر تقي طريحي - جناب آقاي دكتر هادي كاظمي

جناب آقاي دكتر جلال الدين شمس - جناب آقاي دكتر شهرام دارابي