امـروز یکشنبه, 15 تیر 1399
امكانات تشخيصي ، درماني و توانبخشي مركز مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

امكانات تشخيصي ، درماني و توانبخشي مركز

 

 

 

انجام مشاوره هاي تخصصي تشخيصي – درماني

بهره گيري از MRI_3tesla و CT-scanو راديوگرافي ديجيتال و CT-Myelography و نوارعصب و عضله و پزشكي هسته اي وساير امكانات پاراكلينيك

انجام بلوك هاي تشخيص و درماني و نوروليز ، تحت گايد CT-scan و C-ARM و فلوروسكوپي

بلوك عصبي با استفاده از دستگاه هاي كرايوليز و راديوفركوئنسي

برگزاري جلسات تخصصي هفتگي با حضور متخصصين بنام كشور و امكان معاينه همزمان بيمار ( به كمك دروبين مدار بسته)

بهره گيري از دستگاه نورفيدبك در بيماري هاي روحي و رواني از قبيل بيش فعالي و افسردگي و اضطراب و اختلال خواب و صرع و PTSD

امكان تعبيه پمپ هاي اينتراتكال و شارژ و كنترل مداوم

امكان تعبيه DCS(dorsal colum stimulator)

بهره گيري از دستگاه ترموگرافي جهت تشخيص دردهاي ناشي از درگيري سيستم سمپاتيك

برگزاري جلسات آموزشي هفتگي به صورت journal club، در زمينه موضوعات مهم مرتبط با بيماري

بهره گيري از طب مكمل از جمله طب سوزني و ورزش درماني

برگزاري كنگره هاي سالانه ، كارگاه هاي آموزشي و مشاوره مداوم با اساتيد برجسته دانشگاه هاي داخل و خارج

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright