امـروز شنبه, 25 مرداد 1399
چشم انداز مركز مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

کليات برنامه راهبردی مرکز علوم اعصاب شفاء

 

با اتکال به علم و قدرت لايزال الهی

 

چشم انداز ده ساله مرکز :

" مرکز درمانی و پژوهشی مرجع در حيطه علوم اعصاب بويژه جانبازان در سطح منطقه"

ماموريت :

"در جهت ارتقاء سلامت جانبازان و خانواده معظم شهدا و ديگر اعضای جامعه در حيطه علوم اعصاب , مرکز با انجام و نشر فعاليت های درمانی و پژوهشی و با دستيابی و توليد به دانش فنی و پروتکل‌های جديد اقدام خواهد کرد."

اهداف :

1- ايجاد سامانه درمان چند تخصصی خاص درحيطه علوم اعصاب.

2- انجام پژوهش های هدفمند بنيادی کاربردی در حيطه علوم اعصاب.

3- دستیابی, توليد, تدوين و ارائه پروتکل های پيشگيری , درمانی و توانبخشی مناسب و جديد.

4- گسترش مرزهای دانش و توليد علم در زمينه علوم اعصاب و نشر دستاوردهای حاصله.

5- ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های متخصصين و کارشناسان مرتبط با علوم اعصاب .

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright