امـروز سه شنبه, 06 اسفند 1398
چگونگي رفتار با بيماران از ديدگاه قرآن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

كارگاه آموزشي

چگونگي رفتار با بيماران از نگاه قران و عترت

زير نظر مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبياء برگزار مي شود.

 

زمان : 12/12/91 ساعت 8-12

مكان : سالن كنفرانس مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright