امـروز سه شنبه, 28 آبان 1398
كلينيك EMG,NCV مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

نوار عصب و عضله يا EMG,NCV كه به آن الكترودياگنوز نيز مي گويند، روشي است كه با آن صدمات و مشكلاتي را كه در عصبهاي محيطي (عصبهاي موجود در دست و پاي بيمار) و عضلات ايجاد مي شود، تشخيص مي دهند.

 

فرايند پذيرش بيمار به كلينيك نوار عصب و عضله

1- وقت دهي به بيماران و ارجاع بيمار با نسخه پزشك و آمادگي بيمار جهت تهيه وسايل مورد نياز توسط منشي كلينيك

2- پذيرش بيماران توسط واحد EMG

3- هدايت بيمار به واحد صندوق و اخذ 2 قبض (1-پزشك 2- بيمار)

4- انجام EMG توسط پزشك

5- اخذ جواب EMG از منشي

 

كادر درمان

سركار خانم دكتر فرزانه تركان( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

سركار خانم دكتر مهسا عاشقان( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر سيد منصور رايگاني( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر فرشاد نوري ( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر محمدتقي حلي ساز ( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي محمد حسن بهرامي ( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر سلمان رضا روغني( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 83554530 - 83554533 تماس حاصل فرماييد.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright