امـروز سه شنبه, 28 آبان 1398
كلينيك تشنج مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

فرايند پذيرش بيماران به كلينيك تشنج

1- مراجعه بيمار به واحد نوبت دهي جهت اخذ نوبت و يا تماس تلفني

2- ارجاع به واحد پذيرش و تشكيل پرونده تشنج

3- ارجاع به صندوق و دريافت قبض واحد صندوق

4- ويزيت پزشك عمومي و متخصص هم زمان

5- در صورت نياز ارجاع به كلينيك الكتروانسفالوگرام (EEG )(نوار مغز)

6- تنظيم وقت جهت مراجعه مجدد توسط واحد نوبت دهي

 

كادر درمان

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 83554530 - 83554533 تماس حاصل فرماييد.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright