امـروز سه شنبه, 28 آبان 1398
معرفي درمانگاه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

درمانگاه طبقه اول مركز تحقيقات علوم اعصاب را به خود اختصاص داده است و شامل تخصصهاي گوناگون از قبيل كلينيك درد، كلينيك تشنج، كلينيك ليزر، كلينيك MS، طب فيزيكي و توانبخشي ، ضايعات نخاعي، EMG ، روانپزشكي و EEG مي باشد.

 

پرتكل پذيرش بيماران در درمانگاه

1- بيمار پرونده پزشكي دارد

مراجعه به واحد نوبت دهي

ارجاع به واحد پذيرش( پرونده قبلي بيمار جهت ويزيت پزشك آماده مي گردد)

ارجاع به صندوق

ويزيت پزشك

تنظيم وقت جهت مراجعه مجدد توسط واحد نوبت دهي

چنانچه بيمار تحت پوشش بيمه بنياد شهيد و امور ايثارگران است كپي كارت جانبازي و دفترچه الزامي مي باشد و اگر بيمه ندارد هزينه بصورت آزاد پرداخت خواهد شد

 

2- بيمار پرونده پزشكي ندارد( مراجعه اول اوست)

 

چنانچه بيمار جانياز و يا از خانواده معظم شهدا است معرفي نامه از بنياد الزامي است در غير اينصورت پذيرش با معرفي نامه  پزشك صورت مي گيرد.

ليست بيمه هاي طرف قرار داد

بيمه                                       درصدفرانشیز                       توضيحات پذيرش سرپايي

بانك تجارت                                 0                                  دفترچه

بانك توسعه صادرات                      0                                  دفترچه

بانك رفاه كارگران                         0                                   دفترچه

بانك سپه                                  0                                   دفترچه

بانك صادرات                               20                                 دفترچه

بانك صادرات (بيماران خاص)           0                                   دفترچه

بانك كشاورزي                            0                                   دفترچه

بانك مركزي                               0                                    كارت بهداري و سرنسخه

بانك مسكن                              100 

بانك ملت                                 0                                     دفترچه

بانك ملي                                100

بنياد 15 خرداد                          0                                      دفترچه

معاونت بهداشت و درمان بنياد       0                                      كارت شناسايي بنياد + معرفينامه - تفاهم نامه جديد

بيمه آتيه سازان حافظ                 100

 بيمه ايران                               0                                        دفترچه

بيمه ايران( نفتكش ايران)             10                                       دفترچه

بيمه ايران( بنياد جانبازان)            0                                         دفترچه ساير اقشار

بيمه ايران (بنياد شهيد)              0                                         دفترچه بنياد شهيد يا كارت                                        

سازه گستر سايپا                     0                                         معرفينامه

شركت ايرانشهر                       0                                         معرفينامه جهت بيماران اورژانس - بدون قرارداد  

شركت پنها                             0                                          دفترچه

شركت مس                            10                                        دفترچه - بيماران خاص بدون فرانشيز

شركت نفت بهران                     100

شهرداري                               10                                        دفترچه و يا معرفينامه( بالاي 600000 ريال غير از سونو،CT و راديولوژي)

صنايع هواپيمايي                       0                                          معرفينامه

صندوق بازنشستگي صنعت نفت   10                                     

فرهنگستان هنر                       30                                         معرفينامه

كبراد                                     0                                          كارت دانشگاه + معرفينامه

متانير                                    0                                          معرفينامه جهت بيماران اورژانس

مجلس شوراي اسلامي             0                                           كارت سلامت مجلس

كتابخانه مجلس شوراي اسلامي 0                                          معرفينامه                      

شركت داده پردازي                  100 

مخابرات استان تهران                100

بيمه ايران كاركنان رسمي          0                                          دفترچه

بيمه ايران كاركنان پيماني          0                                           دفترچه

بيمه ملت                              100 

بيمه ايران (كارت طلايي)           100

بيمه دانا                               100

شركت صنايع آذرآب                  100

بانك صنعت و معدن                  100

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright