امـروز سه شنبه, 28 آبان 1398
كلينيك چند تخصصي درد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

معرفی مرکز
 

 

 

 

 

فرايند پذيرش بيماران به كلينيك چند تخصصي درد

 

 

1- مراجعه بيمار به واحد نوبت دهي با برگه معرفي نامه

2- ارجاع به واحد پذيرش و تشكيل پرونده درد

3- ارجاع به صندوق و دريافت قبض توسط واحد صندوق

4- انجام Nurssing assesment توسط پرستار

5- گرفتن شرح حال توسط متخصص داخلي يا پزشك عمومي

6- ويزيت متخصصان درد و در صورت نياز ارجاع بيماران به متخصص اعصاب و روان و مشاور و ...

7- تنظيم وقت جهت مراجعه مجدد توسط واحد نوبت دهي

 

ليست بيمه هاي طرف قرار داد

 

بيمه                                       درصدفرانشیز                       توضيحات پذيرش سرپايي

بانك تجارت                                 0                                  دفترچه

بانك توسعه صادرات                      0                                  دفترچه

بانك رفاه كارگران                         0                                   دفترچه

بانك سپه                                  0                                   دفترچه

بانك صادرات                               20                                 دفترچه

بانك صادرات (بيماران خاص)           0                                   دفترچه

بانك كشاورزي                            0                                   دفترچه

بانك مركزي                               0                                    كارت بهداري و سرنسخه

بانك مسكن                              100 

بانك ملت                                 0                                     دفترچه

بانك ملي                                100

بنياد 15 خرداد                          0                                      دفترچه

معاونت بهداشت و درمان بنياد       0                                      كارت شناسايي بنياد + معرفينامه - تفاهم نامه جديد

بيمه آتيه سازان حافظ                 100

 بيمه ايران                               0                                        دفترچه

بيمه ايران( نفتكش ايران)             10                                       دفترچه

بيمه ايران( بنياد جانبازان)            0                                         دفترچه ساير اقشار

بيمه ايران (بنياد شهيد)              0                                         دفترچه بنياد شهيد يا كارت                                        

سازه گستر سايپا                     0                                         معرفينامه

شركت ايرانشهر                       0                                         معرفينامه جهت بيماران اورژانس - بدون قرارداد  

شركت پنها                             0                                          دفترچه

شركت مس                            10                                        دفترچه - بيماران خاص بدون فرانشيز

شركت نفت بهران                     100

شهرداري                               10                                        دفترچه و يا معرفينامه( بالاي 600000 ريال غير از سونو،CT و راديولوژي)

صنايع هواپيمايي                       0                                          معرفينامه

صندوق بازنشستگي صنعت نفت   10                                     

فرهنگستان هنر                       30                                         معرفينامه

كبراد                                     0                                          كارت دانشگاه + معرفينامه

متانير                                    0                                          معرفينامه جهت بيماران اورژانس

مجلس شوراي اسلامي             0                                           كارت سلامت مجلس

كتابخانه مجلس شوراي اسلامي 0                                          معرفينامه                      

شركت داده پردازي                  100 

مخابرات استان تهران                100

بيمه ايران كاركنان رسمي          0                                          دفترچه

بيمه ايران كاركنان پيماني          0                                           دفترچه

بيمه ملت                              100 

بيمه ايران (كارت طلايي)           100

بيمه دانا                               100

شركت صنايع آذرآب                  100

بانك صنعت و معدن                  100

 

كادر درمان

 

سركار خانم دكتر نائره خداشناس فيروزآبادي ( متخصص بيهوشي و درد)

سركار خانم دكتر لاله حاكم (متخصص بيماريهاي داخلي)

جناب آقاي دكتر عليرضا خادم المله (متخصص داخلي)

سركار خانم دكتر سعيده عربي خليل آباد(پزشك عمومي)

 

كميسيون چند تخصصي درد

 

در صورتي كه اقدامات درمان انجام شده منجر به تشخيص مشكل بيمار نشود، كميسيون چند تخصصي كاردرماني با حضور خود بيمار تشكيل خواهد شد در اين كميسيون، پرونده بيمار و نتايج اقدامات انجام شده مورد ارزيابي اعضاي كادر درماني قرار مي گيرد تا با استفاده از تخصص و تجربه جمعي نسبت به تشخيص علت بيماري و روش درمان تصميم مناسب اتخاذ شود.

 

پزشكان مدعو

 

در اين مركز بر حسب نياز از پزشكان مقيم خارج كشور جهت مشاوره، تشخيص، درمان و تبادل نظر دعوت بعمل مي آيد كه به شرح زير است:

پرفسور مهاجر: متخصص جراحي مغز و اعصاب كه بصورت دائم با اين مركز همكاري مي كنند.

پرفسور سميعي: متخصص جراحي مغز و اعصاب

پرفسور هومن: فوق تخصص زانو

پرفسور چپل: فوق تخصص اورولوژي

پرفسور صديق: فوق تخصص اورولوژي

پرفسور اشتانسل: فوق تخصص ريه

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 83554530 - 83554533 تماس حاصل فرماييد.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright