امـروز شنبه, 25 مرداد 1399
درمانگاهها
فهرست بیمه های طرف قرارداد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

ليست بيمه هاي طرف قرار داد درمانگاه به شرح ذیل می باشد

 

بيمه                                       درصدفرانشیز                       توضيحات پذيرش سرپايي

بانك تجارت                                 0                                  دفترچه

بانك توسعه صادرات                      0                                  دفترچه

بانك رفاه كارگران                         0                                   دفترچه

بانك سپه                                  0                                   دفترچه

بانك صادرات                               20                                 دفترچه

بانك صادرات (بيماران خاص)           0                                   دفترچه

بانك كشاورزي                            0                                   دفترچه

بانك مركزي                               0                                    كارت بهداري و سرنسخه

بانك مسكن                              100 

بانك ملت                                 0                                     دفترچه

بانك ملي                                100

بنياد 15 خرداد                          0                                      دفترچه

معاونت بهداشت و درمان بنياد       0                                      كارت شناسايي بنياد + معرفينامه - تفاهم نامه جديد

بيمه آتيه سازان حافظ                 100

 بيمه ايران                               0                                        دفترچه

بيمه ايران( نفتكش ايران)             10                                       دفترچه

بيمه ايران( بنياد جانبازان)            0                                         دفترچه ساير اقشار

بيمه ايران (بنياد شهيد)              0                                         دفترچه بنياد شهيد يا كارت                                        

سازه گستر سايپا                     0                                         معرفينامه

شركت ايرانشهر                       0                                         معرفينامه جهت بيماران اورژانس - بدون قرارداد  

شركت پنها                             0                                          دفترچه

شركت مس                            10                                        دفترچه - بيماران خاص بدون فرانشيز

شركت نفت بهران                     100

شهرداري                               10                                        دفترچه و يا معرفينامه( بالاي 600000 ريال غير از سونو،CT و راديولوژي)

صنايع هواپيمايي                       0                                          معرفينامه

صندوق بازنشستگي صنعت نفت   10                                     

فرهنگستان هنر                       30                                         معرفينامه

كبراد                                     0                                          كارت دانشگاه + معرفينامه

متانير                                    0                                          معرفينامه جهت بيماران اورژانس

مجلس شوراي اسلامي             0                                           كارت سلامت مجلس

كتابخانه مجلس شوراي اسلامي 0                                          معرفينامه                      

شركت داده پردازي                  100 

مخابرات استان تهران                100

بيمه ايران كاركنان رسمي          0                                          دفترچه

بيمه ايران كاركنان پيماني          0                                           دفترچه

بيمه ملت                              100 

بيمه ايران (كارت طلايي)           100

بيمه دانا                               100

شركت صنايع آذرآب                  100

بانك صنعت و معدن                  100

 
معرفي درمانگاه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

درمانگاه طبقه اول مركز تحقيقات علوم اعصاب را به خود اختصاص داده است و شامل تخصصهاي گوناگون از قبيل كلينيك درد، كلينيك تشنج، كلينيك ليزر، كلينيك MS، طب فيزيكي و توانبخشي ، ضايعات نخاعي، EMG ، روانپزشكي و EEG مي باشد.

 

پرتكل پذيرش بيماران در درمانگاه

1- بيمار پرونده پزشكي دارد

مراجعه به واحد نوبت دهي

ارجاع به واحد پذيرش( پرونده قبلي بيمار جهت ويزيت پزشك آماده مي گردد)

ارجاع به صندوق

ويزيت پزشك

تنظيم وقت جهت مراجعه مجدد توسط واحد نوبت دهي

چنانچه بيمار تحت پوشش بيمه بنياد شهيد و امور ايثارگران است كپي كارت جانبازي و دفترچه الزامي مي باشد و اگر بيمه ندارد هزينه بصورت آزاد پرداخت خواهد شد

 

2- بيمار پرونده پزشكي ندارد( مراجعه اول اوست)

 

چنانچه بيمار جانياز و يا از خانواده معظم شهدا است معرفي نامه از بنياد الزامي است در غير اينصورت پذيرش با معرفي نامه  پزشك صورت مي گيرد.

ليست بيمه هاي طرف قرار داد

بيمه                                       درصدفرانشیز                       توضيحات پذيرش سرپايي

بانك تجارت                                 0                                  دفترچه

بانك توسعه صادرات                      0                                  دفترچه

بانك رفاه كارگران                         0                                   دفترچه

بانك سپه                                  0                                   دفترچه

بانك صادرات                               20                                 دفترچه

بانك صادرات (بيماران خاص)           0                                   دفترچه

بانك كشاورزي                            0                                   دفترچه

بانك مركزي                               0                                    كارت بهداري و سرنسخه

بانك مسكن                              100 

بانك ملت                                 0                                     دفترچه

بانك ملي                                100

بنياد 15 خرداد                          0                                      دفترچه

معاونت بهداشت و درمان بنياد       0                                      كارت شناسايي بنياد + معرفينامه - تفاهم نامه جديد

بيمه آتيه سازان حافظ                 100

 بيمه ايران                               0                                        دفترچه

بيمه ايران( نفتكش ايران)             10                                       دفترچه

بيمه ايران( بنياد جانبازان)            0                                         دفترچه ساير اقشار

بيمه ايران (بنياد شهيد)              0                                         دفترچه بنياد شهيد يا كارت                                        

سازه گستر سايپا                     0                                         معرفينامه

شركت ايرانشهر                       0                                         معرفينامه جهت بيماران اورژانس - بدون قرارداد  

شركت پنها                             0                                          دفترچه

شركت مس                            10                                        دفترچه - بيماران خاص بدون فرانشيز

شركت نفت بهران                     100

شهرداري                               10                                        دفترچه و يا معرفينامه( بالاي 600000 ريال غير از سونو،CT و راديولوژي)

صنايع هواپيمايي                       0                                          معرفينامه

صندوق بازنشستگي صنعت نفت   10                                     

فرهنگستان هنر                       30                                         معرفينامه

كبراد                                     0                                          كارت دانشگاه + معرفينامه

متانير                                    0                                          معرفينامه جهت بيماران اورژانس

مجلس شوراي اسلامي             0                                           كارت سلامت مجلس

كتابخانه مجلس شوراي اسلامي 0                                          معرفينامه                      

شركت داده پردازي                  100 

مخابرات استان تهران                100

بيمه ايران كاركنان رسمي          0                                          دفترچه

بيمه ايران كاركنان پيماني          0                                           دفترچه

بيمه ملت                              100 

بيمه ايران (كارت طلايي)           100

بيمه دانا                               100

شركت صنايع آذرآب                  100

بانك صنعت و معدن                  100

 
كلينيك EMG,NCV مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

نوار عصب و عضله يا EMG,NCV كه به آن الكترودياگنوز نيز مي گويند، روشي است كه با آن صدمات و مشكلاتي را كه در عصبهاي محيطي (عصبهاي موجود در دست و پاي بيمار) و عضلات ايجاد مي شود، تشخيص مي دهند.

 

فرايند پذيرش بيمار به كلينيك نوار عصب و عضله

1- وقت دهي به بيماران و ارجاع بيمار با نسخه پزشك و آمادگي بيمار جهت تهيه وسايل مورد نياز توسط منشي كلينيك

2- پذيرش بيماران توسط واحد EMG

3- هدايت بيمار به واحد صندوق و اخذ 2 قبض (1-پزشك 2- بيمار)

4- انجام EMG توسط پزشك

5- اخذ جواب EMG از منشي

 

كادر درمان

سركار خانم دكتر فرزانه تركان( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

سركار خانم دكتر مهسا عاشقان( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر سيد منصور رايگاني( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر فرشاد نوري ( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر محمدتقي حلي ساز ( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي محمد حسن بهرامي ( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر سلمان رضا روغني( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 83554530 - 83554533 تماس حاصل فرماييد.

 
كلينيك چند تخصصي ضايعات نخاعي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

فرايند پذيرش بيماران به كلينيك ضايعات نخاعي

1- مراجعه بيمار به واحد نوبت دهي و اخذ نوبت

2- ارجاع به واحد پذيرش و تشكيل كاردكس

3- ارجاع به صندوق و دريافت قبض توسط واحد صندوق

4 - ويزيت پزشك متخصص

5- تنظيم وقت جهت مراجعه مجدد توسط واحد نوبت دهي

 

كادر درمان

جناب آقاي دكتر طاهر طاهري ( متخصص جراحي مغز و اعصاب ديسك وستون فقرات)

جناب آقاي دكتر حميد نورالهي مقدم نورولوژيست( فوق تخصص پاركينسون و حركات غير عادي)

جناب آقاي دكتر اسد خزايي ( متخصص جراحي مغز و اعصاب)

جناب آقاي دكتر فرشاد نوري ( متخصص طب فيزيكي و توانبخشي)

جناب آقاي دكتر داود قنبريان ( متخصص بيماريهاي مغز و اعصاب)

جناب آقاي كاوه سلطان زاده ( اورولوژيست)

 

 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 83554530 - 83554633 تماس حاصل فرماييد.

 
كلينيك تشنج مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

فرايند پذيرش بيماران به كلينيك تشنج

1- مراجعه بيمار به واحد نوبت دهي جهت اخذ نوبت و يا تماس تلفني

2- ارجاع به واحد پذيرش و تشكيل پرونده تشنج

3- ارجاع به صندوق و دريافت قبض واحد صندوق

4- ويزيت پزشك عمومي و متخصص هم زمان

5- در صورت نياز ارجاع به كلينيك الكتروانسفالوگرام (EEG )(نوار مغز)

6- تنظيم وقت جهت مراجعه مجدد توسط واحد نوبت دهي

 

كادر درمان

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 83554530 - 83554533 تماس حاصل فرماييد.

 
كلينيك چند تخصصي درد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

معرفی مرکز
 

 

 

 

 

فرايند پذيرش بيماران به كلينيك چند تخصصي درد

 

 

1- مراجعه بيمار به واحد نوبت دهي با برگه معرفي نامه

2- ارجاع به واحد پذيرش و تشكيل پرونده درد

3- ارجاع به صندوق و دريافت قبض توسط واحد صندوق

4- انجام Nurssing assesment توسط پرستار

5- گرفتن شرح حال توسط متخصص داخلي يا پزشك عمومي

6- ويزيت متخصصان درد و در صورت نياز ارجاع بيماران به متخصص اعصاب و روان و مشاور و ...

7- تنظيم وقت جهت مراجعه مجدد توسط واحد نوبت دهي

 

ليست بيمه هاي طرف قرار داد

 

بيمه                                       درصدفرانشیز                       توضيحات پذيرش سرپايي

بانك تجارت                                 0                                  دفترچه

بانك توسعه صادرات                      0                                  دفترچه

بانك رفاه كارگران                         0                                   دفترچه

بانك سپه                                  0                                   دفترچه

بانك صادرات                               20                                 دفترچه

بانك صادرات (بيماران خاص)           0                                   دفترچه

بانك كشاورزي                            0                                   دفترچه

بانك مركزي                               0                                    كارت بهداري و سرنسخه

بانك مسكن                              100 

بانك ملت                                 0                                     دفترچه

بانك ملي                                100

بنياد 15 خرداد                          0                                      دفترچه

معاونت بهداشت و درمان بنياد       0                                      كارت شناسايي بنياد + معرفينامه - تفاهم نامه جديد

بيمه آتيه سازان حافظ                 100

 بيمه ايران                               0                                        دفترچه

بيمه ايران( نفتكش ايران)             10                                       دفترچه

بيمه ايران( بنياد جانبازان)            0                                         دفترچه ساير اقشار

بيمه ايران (بنياد شهيد)              0                                         دفترچه بنياد شهيد يا كارت                                        

سازه گستر سايپا                     0                                         معرفينامه

شركت ايرانشهر                       0                                         معرفينامه جهت بيماران اورژانس - بدون قرارداد  

شركت پنها                             0                                          دفترچه

شركت مس                            10                                        دفترچه - بيماران خاص بدون فرانشيز

شركت نفت بهران                     100

شهرداري                               10                                        دفترچه و يا معرفينامه( بالاي 600000 ريال غير از سونو،CT و راديولوژي)

صنايع هواپيمايي                       0                                          معرفينامه

صندوق بازنشستگي صنعت نفت   10                                     

فرهنگستان هنر                       30                                         معرفينامه

كبراد                                     0                                          كارت دانشگاه + معرفينامه

متانير                                    0                                          معرفينامه جهت بيماران اورژانس

مجلس شوراي اسلامي             0                                           كارت سلامت مجلس

كتابخانه مجلس شوراي اسلامي 0                                          معرفينامه                      

شركت داده پردازي                  100 

مخابرات استان تهران                100

بيمه ايران كاركنان رسمي          0                                          دفترچه

بيمه ايران كاركنان پيماني          0                                           دفترچه

بيمه ملت                              100 

بيمه ايران (كارت طلايي)           100

بيمه دانا                               100

شركت صنايع آذرآب                  100

بانك صنعت و معدن                  100

 

كادر درمان

 

سركار خانم دكتر نائره خداشناس فيروزآبادي ( متخصص بيهوشي و درد)

سركار خانم دكتر لاله حاكم (متخصص بيماريهاي داخلي)

جناب آقاي دكتر عليرضا خادم المله (متخصص داخلي)

سركار خانم دكتر سعيده عربي خليل آباد(پزشك عمومي)

 

كميسيون چند تخصصي درد

 

در صورتي كه اقدامات درمان انجام شده منجر به تشخيص مشكل بيمار نشود، كميسيون چند تخصصي كاردرماني با حضور خود بيمار تشكيل خواهد شد در اين كميسيون، پرونده بيمار و نتايج اقدامات انجام شده مورد ارزيابي اعضاي كادر درماني قرار مي گيرد تا با استفاده از تخصص و تجربه جمعي نسبت به تشخيص علت بيماري و روش درمان تصميم مناسب اتخاذ شود.

 

پزشكان مدعو

 

در اين مركز بر حسب نياز از پزشكان مقيم خارج كشور جهت مشاوره، تشخيص، درمان و تبادل نظر دعوت بعمل مي آيد كه به شرح زير است:

پرفسور مهاجر: متخصص جراحي مغز و اعصاب كه بصورت دائم با اين مركز همكاري مي كنند.

پرفسور سميعي: متخصص جراحي مغز و اعصاب

پرفسور هومن: فوق تخصص زانو

پرفسور چپل: فوق تخصص اورولوژي

پرفسور صديق: فوق تخصص اورولوژي

پرفسور اشتانسل: فوق تخصص ريه

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 83554530 - 83554533 تماس حاصل فرماييد.

 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright