امـروز سه شنبه, 06 اسفند 1398
معرفی بخش پزشکی هسته ای مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

پيشرفت تكنولوژي امكان استفاده از مواد راديواكتيو مصنوعي با نيمه عمر كوتاه براي اقدامات تشخيصي، درماني و تصويربرداري از ارگان هاي مختلف بدن در بيماري هاي گوناگون فراهم كرده است. مواد راديوايزوتوپ مناسب با پرتو تابي مختصري كه دارند پس از ورود به بدن قابل رديابي و تصويربرداري مي باشند.

دانشمندان تركيبات شيميايي خاصي را توليد كرده اند كه هر كدام تمايل به تجمع در ارگان بخصوص دارند، در طي بيماري ها چگونگي توزيع و جذب اين تركيبات در بدن تغيير كرده و به گونه اي ديگر جذب ارگان ها و بافت هاي بدن مي شوند. در صورت نشاندار كردن اين تركيبات شيميايي با مواد راديوايزوتوپي كه توضيح داده شد امكان ارزيابي بافت ها و ارگان هاي مختلف بدن در طي سلامتي و بيماري در سطح سلولي - مولكولي فراهم مي شود و مي توان سوء عملكرد سلول ها را قبل از آنكه تغيير آناتوميك ايجاد نمايند بطور زودرس تشخيص داد. واضح است كه اگر بيماري ها در مراحل كاملاً اوليه تشخيص داده شوند، درمان آن ها هم كاملتر خواهد بود و هم پاسخ به درمان در زمان كوتاهتري صورت خواهد گرفت.

بسياري از بيماري هاي غيرسرطاني بخصوص قبل از اقدامات نهايي يا جراحي ، نياز به اسكن ايزوتوپ تشخيصي دارند بطور مثال: در بيماريهاي قلبي، انجام يك اسكن راديوايزوتوپ پرفيوژن قلبي لزوم انجام آنژيوگرافي و يا حتي جراحي قلب را تا حدود زيادي معين مي كند.

همچنين انجام يك اسكن راديوايزوتوپ لنفوسينتي گرافي از سينه بيماران خانم مبتلا به تومورهاي پستان محدوده حقيقي غدد لنفاوي را كه در هنگام جراحي بسيار مهم است را به راحتي براي جراحان تعيين مي نمايد.

بطور كلي با پيشرفت علوم پزشكي و شناخت بشر از مواد راديواكتيويته و بكارگيري تجهيزات پيشرفته جديد كه نمونه اي از آن در بخش پزشكي هسته اي بيمارستان خاتم الأنبيا مشغول به كار است، خدمات شايان توجهي به بيماران در تشخيص به موقع بيماري و درمان آن مي دهد.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright