امـروز سه شنبه, 06 اسفند 1398
معرفی واحد مهندسی پزشکی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

دپارتمان مهندسي پزشكي بيمارستان به عنوان متولي در ارتباط با مهندسي تجهيزات پزشكي از سال 1370 ايجاد شده است و در حال حاضر به يكي از بهترين و پيشروترين مراكز مهندسي پزشكي كشور تبديل و در حال فعاليت مي باشد كه سالانه تعدادي از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي پزشكي (بيو اكتريك، بيو مكانيك، بيو متريال، پرتو پزشكي)، مهندسي الكترونيك و مهندسي مكانيك جهت گذراندن دوره هاي كارآموزي از دانشگاههاي برتر كشور همچون دانشگاه تهران، امير كبير، علوم و تحقيقات، شاهد، شهيد بهشتي و ... در اين مركز پس گذراندن مراحل اخذ مجوز و مصاحبه اوليه ورود به بيمارستان، مشغول به آموزش مي شوند.

در اين دپمارتمان كه زير نظر مديريت پاراكلينيك‌هاي بيمارستان قرار دارد تخصص‌هاي مرتبط با مهندسي پزشکي به گونه اي در كنار هم چيده شده است كه تمامي حوزه‌هاي مرتبط با دستگاههاي پزشكي را در بر مي گيرد اين تخصص ها شامل مهندسي پزشكي، مهندسي الكترونيك، مهندسي مكانيك، مديريت مهندسي پزشكي مي شود كه در ادامه كاركنان اين بخش معرفي مي شوند:

 

احمد مسلمي

كارشناس مهندسي الكترونيك - مشاور تجهيزات پزشكي ومسئول مهندسي پزشكي

مرتضي محمد خاني

تكنسين الكترونيك تجهيزات پزشكي و كار گر نمونه استان تهران در سال 91

سعيد شهرستاني

تكنسين تجهيزات پزشكي و جانشين مسئول واحد

حبيب اله احساني

كارشناس مهندسي پزشكي

رضا مصباحي

كارشناس مهندسي پزشكي و كارشناس ارشد مهندسي برق - مخابرات

عليرضا كمره اي

كارشناس مهندسي پزشكي

رضا رحمن دباغ

كارشناس مهندسي مكانيك

محمد عابديني

كارشناس مهندسي الكترونيك

سيد منصور سيد مومني

متصدي امور مالي

ناصر نعمتي

متصدي امور اداري

 

 

در اين دپارتمان تمامي امور مربوط به دستگاههاي پزشكي وفعاليت هاي مرتبط با  مهندسي تجهيزات پزشكي ازجمله شناسنامه تجهيزات پزشكي در سيستم جامع نرم افزاري مهندسي پزشكي موجود است و در تمامي بخش هاي بيمارستان اين اطلاعات قابل رويت مي‌باشد. همچنين اهم فعاليتهاي اين دپارتمان عبارتند از:

 

** استقرار سيستم مديريت تجهيزات پزشكي به صورت اتوماسيون نرم افزاري.

** سيستم بازرسي دوره اي تجهيزات پزشكي و نگهداري پيشگيرانه تجهيزات پزشكي كه در هر فصل تمامي دستگاه مورد بازبيني قرار مي گيرند.

** انجام كنترل كيفي و مقايسه عملكرد دستگاهها با نمونه استاندارد (كاليبراسيون) كه به صورت دوره‌اي انجام مي گردد و تمامي گزارشات كاليبراسيون هم بصورت نرم افزاري و هم گزارش مكتوب موجود مي باشد.

** نظارت بر عملكرد شركت هاي تجهيزات پزشكي در رابطه با نصب دستگاههاي جديد و همچنين تعميرات انجام شده در داخل و خارج بيمارستان و بررسي كمي و كيفي گزارشات ارائه شده و همچنين هزينه كرد دستگاهها مطابق ضوابط جاري اداره كل تجهيزات پزشكي –وزارت بهداشت.

** انجام مطالعات فرا بخشي در ارتباط با چگونگي كارايي دستگاههاي موجود در بيمارستان و ارزيابي ميداني و موثر بودن استفاده از آنها

** انجام آموزش چگونگي عملكرد و اپراتوري دستگاههاي پزشكي موجود در بخش هاي عمومي، ويژه، اتاق هاي عمل و بخش هاي ديگر بيمارستان به كاربران به صورت روتين يا  براساس درخواست بخش‌ها.

** برنامه ريزي و پيش بيني جايگزيني دستگاههاي قديمي بيمارستان با دستگاههاي جديد و مورد نياز تخصص هاي موجوددر بيمارستان.

** تدارك و برنامه ريزي دستگاههاي مورد نياز آينده و انجام مراحل خريد و كارشناسي و همچنين نياز سنجي دستگاهها و تهيه جداول مقايسه‌اي فني جهت ارائه به كميسيون خريد بيمارستان.

موارد اشاره شده فوق اهم موارد و امور محوله مهندسين اين دپارتمان مي باشد مهندسي پزشكي بيمارستان آماده همكاري با ساير مركز درماني و دانشگاههاي كشور در راستاي تبادل علمي مي باشد.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright