امـروز دوشنبه, 20 مرداد 1399
اضطراب زدایی از جامعه ایرانی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اضطراب زدایی از جامعه ایرانی

زندگی شما چگونه است؟

نقش زندگی:

آرام

همراه با کمی تنش

بسیار تنش آلود و همراه با اضطراب

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright