امـروز جمعه, 15 آذر 1398
برنامه كلاس هاي آموزش شير مادر در درمانگاه زنان مهر 98 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برنامه کلاس های آموزش شیر مادر در درمانگاه زنان  مهر ماه

 

 

ساعت

   

بخش

   

مدرس

   

تاريخ

   

ايام هفته

   

رديف

 

14-15

نوزادان

خانم نرجس اميري

3/7/98

چهارشنبه

1

10-12

بخش 9

خانم بهاره حسني

11/7/98

پنجشنبه

2

10-13

اتاق زايمان

خانم سارا خباز

16/7/98

سه شنبه

3

14-15

ويژه نوزادان

خانم مريم ذره

24/7/98

چهارشنبه

4

10-12

بخش 14

خانم زهرا لطفي

30/7/98

سه شنبه

5

         

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright