امـروز دوشنبه, 20 مرداد 1399
برنامه كلاس هاي آموزش شير مادر در درمانگاه زنان مهر 98 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

ردیف

ایام هفته

تاریخ

مدرس

بخش

ساعت

1

چهارشنبه

3/7/98

خانم نرجس امیری

نوزادان

14-15

2

پنج شنبه

11/7/98

خانم بهاره حسینی

9

10-12

3

سه شنبه

16/7/98

خانم سارا خباز

اتاق زایمان

10-13

4

چهارشنبه

24/7/98

خانم مریم ذره

ویژه نوزادان

14-15

5

سه شنبه

30/7/98

خانم زهرا لطفی

14

10-12

 
 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright